Title Image

Política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS

Actualització 13/06/2021

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic [LSSI-CE). Hostal 52 SL informa que és titular del lloc web www.hostalolga.com . D’acord amb l’existència de l’article 10 de l’esmentada Llei hostal 52 sl SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Hostal 52 sl amb CIF B17782145 i domicili social a carrer Josep Mundet nº 48 , Sant Antoni de Calonge , GIRONA
L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@hostalolga.com

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de HOSTAL 52 SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de hostal 52 sl , totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de hostal 52 sl proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Hostal 52 SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Hostal 52 SL contràriament a allà disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Hostal 52 sl no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Hostal 52 SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Hostal 52 SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

Hostal 52 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors

 

PROTECCIÓDE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Hostal 52 SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Hostal 52 SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Hostal 52 SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer tamarit 39, 08205 Sabadell
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Hostal 52 SL, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Hostal 52 SL qualsevol variació i que Hostal 52 SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Hostal 52 SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa la títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o texts ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenat r necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Hostal 52 SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, si no l’autorització de Hostal 52 SL
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Indústria l titularitat de Hostal 52 SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Hostal 52 SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Hostal 52 SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte en els jutjats de Sabadell.